Resources

ДОБРЕ ДОШЛИ В НАШИЯТ ОБУЧИТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ

“Тук ще намерите всички материали, създадени по проект RESTART 4.0. Можете да ги разгледате, и да изберете тези, които са подходящи за вас. Надяваме се, че ще ви бъдат полезни!
Консорциумът по проект RESTART 4.0.

 • НАБОР ОТ УМЕНИЯ

  Екипът по проект RESTART 4.0 извърши анализ на дигиталните и е-умения, които са необходими за да еволюира традиционната индустрия към Индустрия 4.0.


 • УЧЕБНА ПРОГРАМА

  Този раздел представя обучителната програма, разработена от екипа по проекта, която цели развиването на дигитални умения и е-компетенции.


 • ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ

  За да улесни процесът на учене, екипът по проект RESTART 4.0 разработи 3 обучителни “пътеки” за обучение, чиято цел е да насочва обучаемите въз основа на техният професионален профил и специфични нужди.


 • УЧЕБНА ОБЛАСТ

  Тук обучаемите ще могат да открият всички курсове за обучение, разработени от Консорциума по проект RESTART 4.0, които са основата на Индустрия 4.0, и които ще ви дадат идеи как да използвате технологията на ежедневна база, за да улесни процесите, които са част от работният процес.


 • БИБЛИОТЕКА

  В този раздел ще откриете допълнителни материали, които ще ви помогнат да разберете повече за всички материали, разработени по време на изпълнението на проекта.