ИНСТРУМЕНТАРИУМ

ИНСТРУМЕНТАРИУМ

restart-toolbox-main-image

По проект RESTART 4.0 бяха разработени няколко обучителни ресурса, включително обучителна програма на различни езици, състояща се от отделни модули, като цялата тази информация е събрана и интегрирана в Дигиталният обучителен инструментариум за Индустрия 4.0.

Инструментариумът цели развиването на дигитални умения и е-компетенции в индустриалните работници, необходими за насърчаването на конкурентоспособността на Европейските индустрии, намиращи се в парадигмата на Индустрия 4.0.

В инструментариумът ще имате възможността да откриете обучителната програма и дидактическият модел, разработени от Консорциумът, които ще ви помогнат да започнете с обучението. В Учебната област ще можете да откриете всички обучителни материали на няколко езика, а в Библиотеката ще намерите речникът, както и други материали, разработени по проекта, които ще ви помогнат да допълните специфичното обучение за 4.0 умения.

 

Надяваме се, че обучителните материали ще са интересни и полезни за вас!