ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ
 • ECOSISTEMAS VIRTUALES Y MODULARES SL (EVM)

  EVM е организация, основана като “фабрика” от идеи, оформени от собствен интердисциплинарен екип, мрежа от сътрудници и добре дефинирана рамка. EVM използва инструменти и методологии, които позволяват да се избегне доминиращата логика и да се установи парадигма за търсене на нови алтернативи.

  Испания


 • Русенска търговско-индустриална камара (РТИК)

  РТИК е независима, доброволна обществена организация (сдружение с нестопанска цел), която предоставя широк набор от качествени услуги на над 1000 компании, за да подпомогне развитието и разширяването на техният бизнес, както на национално, така и на международно ниво.

  България


 • ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО (IED)

  Институтът за развитие на предприемачеството (iED) е гръцка неправителствена организация, ангажирана с насърчаването на иновациите и засилването на предприемаческият дух.

  Гърция


 • 36.6 COMPETENCE CENTRE (ШОТЛАНДИЯ)

  36.6 Competence Centre (Шотландия) е нов клон на изключително успешната полска компания 36,6 Competence Center (със седалище в Лодз, Полша). Този нов и динамичен клон е разработен, за да разшири дейността на Полският клон и неговата програма за доставка.

  Великобритания


 • ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР СОМОРОСТРО

  Обучителният център Соморостро е интегриран учебен център, създаден през 1947г., който предоставя средно образование, 3 нива на ПОО – начално, средно и висше, и продължаващо ПОО (образование за възрастни и безработни хора).

  Испания


 • ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE

  Създадено през 1951г., ENAIP Veneto е социално предприятие, което работи в сферата на професионалното обучение. Предоставяйки своите услуги на над 4 500 ученици и 2 200 възрастни всяка година, то е едно от основните организации, работещи в сектора за ПОО в Италия, както на регионално, така и на национално ниво.

  Италия


 • ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА, ЗАНАЯТЧИЙСКА И ЗЕМЕДЕЛСКА КАМАРА (CCIAA)

  Търговско-промишлената, занаятчийска и земеделска камара в Падоа е публичен орган, който представлява всички предприятия в област Падоа, регион Венето.

  Италия


 • ИНЖЕНЕРНО КОНСУЛТАНТСКО БЮРО ООД (MECB)

  MECB ООД е консултантско бюро, базирано в Малта, оказващо подкрепа за постигане на високи постижения и иновации чрез предоставяне на подходящи, мултидисциплинарни и висококачествени: технически консултантски услуги, услуги за научни изследвания и обучение, услуги за партньорство по проекти на ЕС.

  Малта